Sức mạnh hiện tại của Jinbe - Anime Blog | Manga | Dragon Ball Super| One Piece

Breaking News

Sức mạnh hiện tại của Jinbe
Jinbe nguyên là Thất vũ hải và ông ta chính là người cá thủ lĩnh băng hải tặc Mặt Trời.  Vậy với thân thế như vậy thì sức mạnh của ông sẽ như thế nào ?
Đầu tiên, Jinbe là một người cá bình thường đã khỏe hơn con người gấp nhiều lần rồi , còn  khi so sánh với người cá thì Jinbe sỡ hữu sức mạnh to lớn và khả năng chịu đựng tổn thương rất tốt. Ông là một người cá mạnh mẽ nhất từ trước tới bây giờ mà chúng ta được thấy.

Jinbe là một bực thầy đặc biết mạnh mẽ về việc sử dụng kỹ năng Karate người cá. Kỹ năng này điêu luyện tới mức chiêu thức tấn công của ông thậm chí  không cần phải tiếp xúc vật lý với kè thủ, vì các hạt nước trong không ký sẽ thổi bay tất cả sau vài giây kể từ khi bắt đầu ra đòn.

Ông cũng thể hiện khả năng điều khiển nước rất khéo léo và thuần thục thông qua việc sử dụng Karate, thậm chí có thể dùng nước để tấn công từ xa. Kỹ thuật này của Jinbe có thể gây ra thiệt hại rất lớn cho cả người và tàu , ông cũng có thể tiết ra nước từ có thể của mình.

Jinbe có khả năng sử dụng kỹ thuật ẩn Buraikan của Frishman Karate. Với đòn tấn công này , Jibe làm nổ tung cơ thể của đối phương bằng nước và lần ần đầu tiên thấy ông sử dụng là khi đánh Wadatsumi bay lên trên trời.

Ông cũng sử dụng Buraikan để đánh bay tứ hoang Big Mom ra khỏi thuyền Suny với sức mạnh vô cùng lớn. Đây là một kỳ tích ấn tượng vì Jinbe là người đầu tiên được nhìn thấy là có khả năng đánh bay Big Mom.

Jinbe có kỹ năng cáo trong việc sử dung Haki Vũ trang, ông có thể dễ dàng đánh bại Caribou một người  có trái ác quỷ hệ  Logia với một cú đấm được tăng cường Haki. Ông cũng có thể cường hóa nấm đấm của mình , như cách ông đã thể hiện khi tự vệ trước một số thành viên cướp biển Big Mom. Ông có thể gia cố Haki để phòng thủ trước đòn chém  của Big Mom.

Nhìn chung sức mạnh hiện tại của Jinbe là rất lớn, ông có thể đánh bay được Tứ hoàng Big Mom, điều mà không phải ai cũng có thể làm được, ngày cả Luffy đánh Big Mom cũng chỉ như gãi ngứa.Điều đó cho thấy sức mạnh của Jinbe vượt quá mức truy nã hiện tại của mình là 400 tr Belly.


No comments